معرفی شرکت

شرکت راینو به منظور کسب درآمد از فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدمات فنی-آموزشی در حوزه های تخصصی دندانپزشکی و دندانسازی تشکیل گردیده است. شرکت در حال حاضر در زمینه بازرگانی و آموزش در حوزه تجهیزات دندانپزشکی دیجیتال و ایمپلنت های دندانی به طور فعال در 3 استان خراسان رضوی، گلستان و گیلان و به طور نیمه فعال در 5 استان مرکزی، لرستان، سیستان و بلوچستان ، فارس و خراسان شمالی فعالیت دارد.