+ ورکشاپ دو روزه عملی پرینتر سه بعدی (زاهدان)

مدرسین:

مهندس محسن شمس آبادی

جناب آقای امیر ابراهیمی

سرفصل های دوره:

  • پارامترهای اقتصادی و فنی انتخاب پرینتر سه بعدی
  • پنج اشتباه در انتخاب پرینتر های سه بعدی
  • از اسکن و طراحی تا کستینگ، پرینت و ملاحظات پس از آن به صورت عملی
  • مروری بر انواع کاربردها در وکساپ (پرتکرار ترین)، الاینر، سرجیکال گاید و...
  • اثر خطاهای نرم افزاری در خروجی ها
  • همراه با کیس پرزنتیشن عملی

مقدار ساعت های آموزشی:

5 ساعت عملی

5 ساعت تئوری

جمع کل 10 ساعت