0 فرم پشتیبانی نرم افزاری | رایان نوژان طب پارس
شرکت رایان نوژان طب پارس

فرم پشتیبانی نرم افزاری

شماره مشتری:
شماره درخواست:

پروژه *

 

تلفن *


 

سیستم عامل *

 

مدل دستگاه


 

عنوان خطا


 

آخرین تاریخ به روز رسانی سیستم


 

اهمیت *

 

شرح کامل مشکل *


 

ایمیل


 

امضاء دیجیتال *

فایلی انتخاب نشده است

بارگذاری فایل *

فایلی انتخاب نشده است

پاسخ سوالت رو پیدا نکردی؟

راینو این امکان را در اختیار کاربران می‌گذارد که از طریق پشتیبانی سوالات و مشکلات خود را برطرف کنند.