0 فرم درخواست خدمات فنی | رایان نوژان طب پارس
شرکت رایان نوژان طب پارس

فرم درخواست خدمات فنی

شماره مشتری:
شماره درخواست:

واحد متقاضی

نام سرپرست یا پزشک یا لابراتوار

تلفن *


 

ایمیل


 

نام دستگاه *


 

کد دستگاه

کد umdns

محل استقرار دستگاه *

آدرس با جزئیات

شرح فرآیند *


 

شرح خرابی


 

اولویت خدمات *

 

نوع اشکال

 

بارگذاری فایل *

فایلی انتخاب نشده است

امضاء دیجیتال *

فایلی انتخاب نشده است

پاسخ سوالت رو پیدا نکردی؟

راینو این امکان را در اختیار کاربران می‌گذارد که از طریق پشتیبانی سوالات و مشکلات خود را برطرف کنند.