دفتر مرکزی

مشهد، بلوار سیدرضی، نبش سیدرضی ۳۸، پلاک ۲۷۴، طبقه ۴، واحد ۴۰۱.

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۶۲۰۹

دپارتمان ها

دپارتمان ایمپلنت و جراحی: مهندس سید روح الله رفعت حسینی
تلفن: 989120706585

دپارتمان دندانپزشکی دیجیتال: مهندس محسن شمس آبادی
تلفن: 989129301714

دپارتمان تبلیغات و برندینگ: مهندس علیرضا مومنی
تلفن: 989120406313

ارتباط با ما