+ دوره جامع و عملی کاربردهای CAD-CAM در کلینیک های دندانپزشکی

مدرسین:

دکتر رضا ملا

دکتر پژمان اسماعیلی فلاح

سرفصل ها :

روز اول:

 • معرفی کاربرد دندانپزشکی دیجیتال در درمان های زیبایی و ایمپلنت ( تئوری )
 • تاریخچه و سیر تکاملی اسکنر های داخل دهانی ( تئوری )
 • اهداف به کارگیری اسکنرهای داخل دهانی در مراحل تشخیصی و درمانی ( تئوری )
 • بررسی تفاوت روش های قالبگیری دیجیتال با رو های معمول ( تئوری )
 • کارگاه عملی آموزش کار با برترین و جدیدترین اسکنرهای داخل دهانی دنیا ( عملی )
 • آموزش نحوه عملکرد و ثبت اسکن اسکنرهای داخل دهانی ( عملی )
 • الگوریتم مناسب برای انجام اسکن مندیبل و ماگزیلا( عملی )
 • قابلیت اصلاح فایل اسکن در سیستم های مختلف( عملی )
 • آشنایی با کاربردهای متنوع فایل اسکن در روند طرح ریزی درمان( عملی )

روز دوم :

 • مزایای کاربرد Guided Surgery در درمان ایمپلنت ( تئوری )
 • آشنایی با روشهای دینامیک و استاتیک Guided Surgery ( تئوری )
 • روشهای متنوع تهیه سرجیکال گاید استاتیک ( تئوری )
 • داده های موردنیاز برای طراحی دیجیتال سرجیکال گاید ( تئوری )
 • روش ها و متریال مورد نیاز برای ساخت سرجیکال گاید دیجیتال ( تئوری )
 • ملاحظات کاربردی سرجیکال گاید در جلسه کاشت ایمپلنت ( تئوری )
 • انواع روش های ساخت و آماده سازی سرجیکال گاید ( تئوری )
 • کارگاه عملی طراحی و ساخت سرجیکال گاید ( عملی )
 • کارگاه عملی جراحی ایمپلنت برروی مدل فکی با استفاده از سرجیکال گایدهای طراحی شده توسط شرکت کنندگان ( عملی )
 • جراحی زنده بر روی بیمار با استفاده از سرجیکال گاید ( عملی )

روز سوم :

 • ملاحظات بالینی و اصول طراحی گام به گام نرم افزاری ( تئوری )
 • اباتمنت های تخصصی Customized Abutments ( تئوری )
 • اباتمنتهای هیبریدی بر پایه Ti Base Abutments ( تئوری )
 • کراون و بریج در درمان های ایمپلنت و پروتز ( تئوری )
 • لمینت در درمانهای زیبایی ( تئوری )
 • اینله و آنله در درمانهای ترمیمی ( تئوری )
 • کارگاه عملی طراحی در نرم افزار اگزوکد توسط شرکت کنندگان ( عملی )

روز چهارم :

 • اصول انتخاب و استفاده از متریال در کدکم های کلینیکی ( تئوری )
 • ملاحظات کلینیکی در بهره گیری از محصولات سیستمها دیجیتال در درمان های دندانپزشکی ( تئوری )
 • معرفی انواع روش های سمنتیشن محصولات کدکم در کلینیک ( تئوری )
 • مراحل کریستالیزیشن ، رنگ آمیزی ، گلیزینگ و پروسه های نهایی آماده سازی محصولات نهایی کدکم ( تئوری )
 • کارگاه عملی پروسه آماده سازی از صفر تا صد انواع روکش های دندانی محصول کدکم توسط شرکت کنندگان ( عملی )

مقدار ساعت های آموزشی :

22 ساعت تئوری

30 ساعت عملی

جمع کل 52 ساعت