خانواده راینو

 • دکتر مجید بنیادی منش
  دکتر مجید بنیادی منش دندانپزشک ایمپلنت

  متخصص

  دکتر ابراهیمی
  دکتر ابراهیمی دندانپزشک

  تست

  آقای محمدی زاده
  آقای محمدی زاده دندانساز
 • آقای خوشباف
  آقای خوشباف دندانساز
  آقای خورسند
  آقای خورسند دندانساز
  آقای رسولی
  آقای رسولی دندانساز
 • آقای یوسف نژاد
  آقای یوسف نژاد دندانساز
  دکتر صاحب جمعی
  دکتر صاحب جمعی دندانپزشک
  آقای مظفر مقدم
  آقای مظفر مقدم دندانساز
 • دکتر گاراژیان
  دکتر گاراژیان دندانپزشک

  خرید تست خرید تست

  آقای کلاته
  آقای کلاته دندانساز
  خانم ابراهیمی
  خانم ابراهیمی دندانساز
 • آقای عزیزی
  آقای عزیزی دندانساز
  آقای خورسند
  آقای خورسند دندانساز
  دکتر جاذبی
  دکتر جاذبی دندانپزشک
 • آقای دلک آبادی
  آقای دلک آبادی دندانساز
  آقای هنرور
  آقای هنرور دندانساز

مهندس علیرضا مؤمنی


هم بنیانگذار

مدیر برندینگ و تبلیغات

مهندس محسن شمس آبادی


هم بنیانگذار

مدیر دپارتمان دندانپزشکی دیجیتال

مهدیه ایزدپناه


هم بنیانگذار

مدیر عامل

مهندس سید روح اله رفعت حسینی


هم بنیانگذار

مدیر دپارتمان ایمپلنت و جراحی

دندانپزشکی دیجیتال

سوالی در مورد دندانپزشکی دیجیتال دارید!؟

ما با شما تماس میگیریم

SWITCH PLATFORM
PRIODONTOLOGIC NECK DISIGN
STRUCTURE WITHOUT MICRO-THREADS
SELF CUTTING EDGE
SRA SURFACE
IMPROVED THREAD DESIGN

سوالی در مورد implantswiss دارید!؟

ما با شما تماس میگیریم