خانواده راینو

 • دکتر مجید بنیادی منش
  دکتر مجید بنیادی منش دندانپزشک ایمپلنت

  متخصص

  دکتر ابراهیمی
  دکتر ابراهیمی دندانپزشک

  تست

  آقای محمدی زاده
  آقای محمدی زاده دندانساز
 • آقای خوشباف
  آقای خوشباف دندانساز
  آقای خورسند
  آقای خورسند دندانساز
  آقای رسولی
  آقای رسولی دندانساز
 • آقای یوسف نژاد
  آقای یوسف نژاد دندانساز
  دکتر صاحب جمعی
  دکتر صاحب جمعی دندانپزشک
  آقای مظفر مقدم
  آقای مظفر مقدم دندانساز
 • دکتر گاراژیان
  دکتر گاراژیان دندانپزشک

  خرید تست خرید تست

  آقای کلاته
  آقای کلاته دندانساز
  خانم ابراهیمی
  خانم ابراهیمی دندانساز
 • آقای عزیزی
  آقای عزیزی دندانساز
  آقای خورسند
  آقای خورسند دندانساز
  دکتر جاذبی
  دکتر جاذبی دندانپزشک
 • آقای دلک آبادی
  آقای دلک آبادی دندانساز
  آقای هنرور
  آقای هنرور دندانساز

مهندس علیرضا مؤمنی


هم بنیانگذار

مدیر دپارتمان دیجیتال مارکتینگ

مهندس محسن شمس آبادی


هم بنیانگذار

مدیر دپارتمان دندانپزشکی دیجیتال

مهدیه ایزدپناه


هم بنیانگذار

مدیر عامل

مهندس سید روح اله رفعت حسینی


هم بنیانگذار

مدیر دپارتمان ایمپلنت و جراحی

دندانپزشکی دیجیتال

سوالی در مورد دندانپزشکی دیجیتال دارید!؟

ما با شما تماس میگیریم

SWITCH PLATFORM
PRIODONTOLOGIC NECK DISIGN
STRUCTURE WITHOUT MICRO-THREADS
SELF CUTTING EDGE
SRA SURFACE
IMPROVED THREAD DESIGN

سوالی در مورد implantswiss دارید!؟

ما با شما تماس میگیریم

The most
advanced stage
in dental implant
dentistry...